Het begint met vertrouwen

Bouwen is een complex proces dat voor iedereen anders is en waarvoor een gezond vertrouwen in de samenwerking met uw bouwontwikkelaar onmisbaar is. Het is daarom belangrijk in een eerste kennismaking te kijken naar uw wensen en ideeën. U vertelt ons wat u in gedachten heeft. Wij laten u zien wat we te bieden hebben. Is er voldoende vertrouwen dan gaan we samen verder.

In grote lijnen doorloopt u de volgende 3 fases:

Voordat u daadwerkelijk kunt (ver)bouwen, is een vergunning nodig. Het is goed om te weten dat zodra die goedkeuring er ligt, de uiterlijke verschijningsvorm niet meer gewijzigd kan worden. Daarom besteden wij in deze eerste fase samen met u veel aandacht aan het bepalen en vastleggen van de juiste uitgangspunten.

Ontwerp

We beginnen met een eerste ontwerp. Hierin verwerken we uw wensen en adviseren we u op alle mogelijke fronten. Van constructie tot materiaalkeuze. Denk bijvoorbeeld aan vloer- en wandafwerking, trapvormen, open haarden en installaties. Dit is belangrijk om te komen tot een ontwerp dat aansluit bij uw wensen én uw budget.

Bouwkundige tekening

Zodra u tevreden bent over het ontwerp, gaan wij aan de slag met het bouwkundig tekenwerk. Hierin worden de constructieve uitgangspunten uitgewerkt inclusief de details. Deze constructietekening is niet alleen onmisbaar voor de vergunningsaanvraag maar ook als uitgangspunt voor alle berekeningen die nog gemaakt moeten worden.

Vindt u het lastig om een goed beeld te krijgen van uw project op basis van de bouwtekening alleen? Op verzoek maken wij graag aanvullend een 3D animatie.

Bouwbesluitberekeningen

De laatste voorbereidende stap op weg naar de vergunning bestaat uit het maken en aanleveren van de bouwbesluitberekeningen. Uw project moet namelijk voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Het gaat hier onder andere om: energie – en milieuprestatie, ventilatie- en daglichtberekeningen maar ook om brandveiligheid, geluid en akoestiek. Voor deze berekeningen werken wij nauw samen met erkende ingenieursbedrijven.

Vergunning aanvragen

Alles is nu klaar om de vergunning aan te vragen.

Zodra u de bouwvergunning ontvangen heeft maken we de plannen verder concreet.

Constructieve berekeningen en bestek

Dit is voor ons het moment om aan de slag te gaan met de constructieve berekeningen en indien gewenst het bestek. Het spreekt voor zich dat hiervoor de plattegronden definitief moeten zijn. Alle keuzes die gemaakt zijn, worden hierin opgenomen. Wij zorgen ervoor dat het bestek zo compleet en nauwkeurig mogelijk is zodat het voor de aannemer duidelijk is wat er van hem verwacht wordt. Bovendien zijn de offertes van verschillende aannemers op deze manier goed te vergelijken. Uiteindelijk krijgt u een duidelijk financieel plaatje van uw project. U weet waar u aan toe bent.

Aan de hand van de offertes van de aannemers kiest u met wie u in zee wilt gaan. Uiteraard adviseren wij u graag maar uiteindelijk heeft u het laatste woord. Zodra u groen licht geeft, kan het bouwproject van start gaan.

Op de meest cruciale momenten in het bouwproces, zoals het heien of de wapening, zijn wij aanwezig om het fundament van uw bouwproject te bewaken.

Indien u dat wenst zijn wij er ook bij de bouwvergaderingen, adviseren we bij de planning voor de bouwmaterialen, financiën, enz.

Afronding: de oplevering

En dan is het moment aangebroken waarop het project klaar is. Uw plannen zijn werkelijkheid geworden. Het genieten kan beginnen.

Een paar voorbeelden ziet u hier.