Onze klanten: Werk waar we best trots op zijn

Onze ‘roots’ liggen op Wieringen

De ‘roots’ van Commandeur Bouwontwikkeling gaan terug tot het in 1976 gestarte architecten- en ingenieursbureau van Pim de Herder. Het bureau heeft op Wieringen en in de Wieringermeer in de loop der jaren een betrouwbare naam weten te verwerven . Ondertussen is André Commandeur 25 jaar werkzaam bij dit bureau. Vanaf 2004 was hij vennoot. Toen Pim de Herder in 2011 uit het bedrijf stapte, is André verder gegaan onder de naam Commandeur Bouwontwikkeling.

Onze klanten komen uit ‘De Kop’

Onze klanten komen met name uit de Kop van Noord-Holland. Het zijn zowel particulieren als bedrijven. Onze meerwaarde zit vooral in het feit dat we kostenbesparend werken doordat we in het voortraject problemen voorkomen. We zorgen voor de benodigde vergunningen en zien erop toe dat constructies voldoen aan de huidige regelgeving en veiligheidseisen.

Particulieren

Nieuwbouw vrijstaande woningen:

 • In het nieuwbouwplan Waterschouw te Assendelft;
 • De Houtwal 87 te Heiloo;
 • Florastraat 27 (Hoep centrum) in Schagen;
 • Meester Aaldershof 5 te Middenmeer;
 • Bovenweg 214a te Sint Pancras;
 • Van Veenweg 73 te Heerhugowaard.


Verbouw en kleine werken:

 • Veranderen van een monumentale stolpboerderij aan de Grote Sloot 20 te Burgerbrug;
 • Veranderen van een monumentale woonboerderij alsmede het oprichten van een garage annex berging aan de Hoge Elft 1 te Hippolytushoef;
 • Vergroten van de woning aan de Sternstraat 19 te Wieringerwerf;
 • Veranderen en vergroten van de keuken aan de Schelf 20 te Wieringerwerf;
 • Vergroten van de woning aan de Ir Krijnstraat 6 te Wieringerwerf;
 • Vergroten van de woning aan de Woal Pieper 32 te Hippolytushoef;
 • Dakkapel aan de Elzenhof 2 te Middenmeer;
 • Dakkapel aan de Belterlaan 18 te Hippolytushoef

Bedrijven

Camping Waddenzee te Westerland
Nieuwbouw kantine en twee bovenwoningen.
Ontwerp, bestektekeningen, aanvraag omgevingsvergunning (slopen en bouwen), constructieberekeningen en tekeningen, details, EPC-, ventilatie- en daglichtberekening, asbestinventarisatie, verkennend bodemonderzoek, sonderingen en begeleiding.

Wieringer Warme Bakker Edwin Bellis te Hippolytushoef
Veranderen en vergroten van de bakkerij
Ontwerp, bestektekeningen, aanvraag omgevingsvergunning, constructieberekeningen en tekeningen en details.

Jan Rozing Mannenmode in Schagen
Verbouwing winkel en kantoorruimten veranderen in appartementen.
Ontwerp, aanvraag bouwvergunning, bestektekeningen, constructieberekeningen en tekeningen, details verkennend bodemonderzoek, sonderingen, bestemmingswijziging en begeleiding.
 
Stoop Groenvoorziening in Waarland
Nieuwbouw kantoor en bedrijfsruimten.
Ontwerp, aanvraag bouwvergunning, bestektekeningen, constructieberekeningen en tekeningen, details,
bestek, begeleiding en toezicht.

Recreatiepark ‘Wiringherlant’
Nieuwbouw 17 recreatiewoningen.
Ontwerp, bouwaanvraag, bestektekeningen, constructieberekeningen en tekeningen, details, bestek, EPC-, ventilatie- en daglichtberekeningen, 3D artists impressions en verkooptekeningen.

Bouwbedrijf Theo Kruijer BV te Noord-Scharwoude
Nieuwbouw van diverse (half)vrijstaande woningen.
Ontwerp, bestektekeningen, aanvraag omgevingsvergunning, constructieberekeningen en tekeningen, details, EPC-, ventilatie- en daglichtberekening, sonderingen, asbestinventarisatie, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek (geluidbelasting en geluidwering), archeologisch onderzoek en ruimtelijke onderbouwingen.

Overige

 • Toiletgebouw aan de monumetale RK kerk te Wieringerwerf
 • Educatief centrum bij museumboerderij Jan Lont te Hippolytushoef
 • Veranderen en vergroten van uitvaartcentrum ‘de Horizon’ te Hippolytushoef