Onze diensten, van idee tot realisatie

Commandeur Bouwontwikkeling biedt particulieren en bedrijven een totaalpakket aan diensten bij nieuwbouw, verbouw, restauratie en renovatie. Zowel kleine als middelgrote opdrachtgevers maken van onze expertise gebruik. Zij doen een beroep op onze expertise bij uiteenlopende bouwprojecten. Aannemers in de regio kennen onze werkwijze en waarderen de kwaliteit van onze adviezen, berekeningen en beschrijvingen. Met name met de aanvraag omgevingsvergunning zijn we onze opdrachtgevers van dienst.

Tekenwerk en berekeningen

 • Ontwerp
 • Bouwkundig tekenwerk
 • Constructieberekeningen en tekeningen voor funderingen, beton-, staal- en houtconstructies
 • Detailtekeningen
 • Bouwkostenramingen

Vergunningen

Middels de aanvraag omgevingsvergunning kunnen zoal voor de volgende activiteiten een vergunningaanvraag worden verzorgd:

 • bouwen;
 • slopen;
 • slopen en/of veranderen van monumenten;
 • uitrit aanleggen;
 • bestemmingswijziging.


Vergunningsvrije bouwprojecten
Op de website www.omgevingsloket.nl wordt u geïnformeerd of u wel of geen vergunning nodig hebt voor uw bouwplannen. Bij vergunningsvrij bouwen dient u te allen tijde te voldoen aan de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit. Ook voor de aannemer is het van belang dat bij vergunningsvrij bouwen met nauwkeurige tekeningen gewerkt kan worden.

Rapportages en onderzoeken

 • Verzorgen van sonderingen
 • Ventilatie-,daglicht- en geluidsberekeningen
 • EPC-berekening
  Energieprestatiecoëfficiënt is de index van de energetische prestatie (gebouwgebonden energiegebruik) van nieuwbouw en is afhankelijk van de toe te passen thermische isolatie, technische installaties, ventilatie en positionering van het gebouw t.o.v. de windrichting.
 • Onderzoek grondverontreiniging (t.b.v. een schoongrondverklaring)
 • Asbestinventarisatie
 • Archeologisch onderzoek
 • Ruimtelijke onderbouwingen (t.b.v. bestemmingswijziging)

Technische beschrijvingen

Bestek of technische beschrijving.

Artist impressions

Via een 3D-animatie wordt een bouwproject zodanig gevisualiseerd
en opgebouwd dat het een betrouwbare indruk geeft van het project.

Toezicht en begeleiding

 • Controle op de bouwplaats
 • Bouwvergaderingen en verslaglegging hiervan